Johann Sebastian Bachs kantater og passioner

Komplet og kronologisk sorteret fortegnelse over alle J. S. Bachs kantater og passioner. Der er fyldige værkgennemgange hvori samtlige satser i alle værker har fået velvalgte ord med på vejen.

Der er oplyst førsteopførelsestidspunkt, sted, tekstforfatter og besætning i værkerne. Desuden er der citater fra store forfatteres omtale af kantaterne - fx fra Albert Schweitzer, Alfred Dürr, Christoph Wolff, Ludvig Prautzsch og Sir John Eliot Gardiner.

642 sider, A4-format, illustreret, indbundet, BWV-register, titelregister

ISBN: 978-87-972809-0-4   300,00 kr.

Bogen er allerede købt af adskillige danske biblioteker og blev i efteråret 2021 også købt at Bayrische Staatsbibliotek i München.